Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje izniklih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevima pšenice, ječma, kukuruza, šećerne repe i uljane repice.

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Aktivna materija: klopiralid……………………100 gr/lit

Spektar djelovanja: 

Veoma dobro suzbija sljedeće korove: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), palamida (Cirsium arvense), tatula (Datura stramonium), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), samonikli suncokret (Helianthus annuus), kamilica (Matricariachamomill), pomoćnica (Solanumnigrum), boca obična (Xanthium strumarium). 

Nešto slabije suzbija sljedeće korove:
štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), prilepača (Gallium aparinea), ptičiji dvornik (Polygonum avicularae), ljutić (Ranunculus acer), mišjakinja (Stelaria media), čestoslavica (Veronica offi cinalis).

Primjena: 

Lontrel 100 se korisi kao selektivni, translokacioni herbicid, namjenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usjevima:

    - pšenice i ječma u dozi od 0,9-1,2lit/ha., tretiranjem poslije nicanja, od faze bokorenja do pojave 2. koljenca;
    - kukuruza u količini od 0,6 -1 lit/ha tretiranjem kada je usjev u fazi 2-4 lista;
    - šećerne repe u količini od 0,6-1,2 lit/ha tretiranjem poslije nicanja;
    - uljane repice u dozi od 0,6-1 lit/ha tretiranjem kada usjev razvije 2 prava lista pa sve do visine 10-15 cm.

Primjena u svijetu: 

Lontrel 100 se u svijetu korisi u luku, praziluku, cikli, blitvi, kupusnjačama, jagodama, malinama i kupinama. 

Napomena: na površinama tretiranim Lontrel-om 100 u jesen iste godine i u proljeće naredne godine ne smije se sijati lucerka, salata, grašak i mrkva.

Karenca: za kukuruz je 70 dana, a za ostale kulture obezbijeđena je vremenom primjene.

Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Lontrel 100 - slika 2Lontrel 100 - slika 3Lontrel 100 - slika 4Lontrel 100 - slika 5