Selektivni i sistemični herbicid iz grupe sulfonilurea za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu pšenice poslije nicanja

Aktivna materija:

metsulfuron-metil......................333 g/kg
tribenuron-metil........................333 g/kg

Način djelovanja:

LAREN MAX djeluje preko lista i brzo se raspoređuje kroz cijelu biljku.
Sprečava diobu ćelija u tačkama rasta izdanka i korijena osjetljivih biljaka. Nakon primjene, korovi zaustavljaju rast nakon nekoliko sati, drugi simptomi su vidljivi tek nakon 5-10 dana, a potpuno uvenuće korova je za 15-25 dana.
LAREN MAX je najefikasniji kada se primjenjuje na mlade korove i korove u aktivnom porastu.

Primjena: Pšenica

LAREN MAX se primjenjuje u proljeće, kada su jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista a višegodišnji širokolisni korovi u stadijumu rozete. 
Veoma je selektivan u žitaricama i primjenjuje se kada su usjevi u fazi od 2 lista do faze zastavičara u količini od 15 g/ha uz dodatak 0,1 % okvašivača Trend 90.

Prednosi preparata:

    - Selektivan, primjenjuje se do lista zastavičara;
    - Izuzetna efikasnost u suzbijanju dominantnih korova u usjevu pšenice.

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha

Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: jednom

Pakovanje: 45 g

Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Spektar djelovanja
Dobro suzbija širok spektar širokolisnih korova kao što su:
palamida njivska Cirsium arvense rotkva divlja Raphanus raphanistrum
pepeljuga obična - do 2 razvijena prava lista Chenopodium album štavalj Rumex spp.
gorčika obična Sonchus oleraceus gorušica poljska Sinapis arvensis
mišjakinja obična Stellaria media bulka obična Papaver rhoeas
stisnuša kravlja Thlaspi arvense hoću-neću Capsella bursa pastoris
maslačak obični Taraxacum officinale vidovčica crvena Anagallis arvensis
čestoslavica poljska Veronica arvensis različak njivski Centaurea cyanus
čestoslavica persijska Veronica persica smrdelj čvorasti Galeopsis tetrahit
mrkva divlja Daucus carota kamilica prava Matricaria chamomilla
žavornjak običan Dalfinium consolida mrtva kopriva crvena Lamium purpureum
grahorice Vicia spp. dvornik obični Polygonum persicaria
samonikla uljana repica      
Laren® max PX - slika 2