Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu pšenice i ječma u količini 25-33 g/ha.

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Aktivna materija: 

aminopiralid……………………300 gr/kg
flurosulam………………………150 gr/kg

Primjena: 

Lancelot 450 WG se koristi kao selektivni, translokacioni herbicid, namijenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usjevima pšenice i ječma u količini 25-33 g/ha. Primjenjuje se u periodu kada su pšenica i ječam u razvojnoj fazi od početka bokorenja do pojave drugog koljenca (faze 21-32 BBCH skale) a korovi u fazi 1-3 lista. Moguća je primjena Lancelota i za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu kukuruza.

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha ( 2 – 4 l na 100 m2).

Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Spektar djelovanja
Pri količini primjene od 25-30 gr/ha (0.25-0.33 g na 100 m²) preparat ispoljava
dobru efikasnost (90-100%) u odnosu na:
zečji mak Adonisaestivalis kukolj Agrostemma githago
volovski jezik Anchusa officinalis smrduša obična Bifora radians
vijušac njivski Bilderdykia convolvulus djevojačka trava Capsellabursepastoris
palamida Cirsiumarvanse žavornjak obični Consolidaregalis
prilepača Galiumaparine konica obična Galinsoga parviflora
divlja salata Lactuca serriola bezmirisna kamilica Matricaria inodora
divlji mak Papaverrhoeas poljski ljutić Ranunculus arvensis
gorušica Sinapisarvensis gorčika Sonchus spp.
mišjakinja Stellariamedia krasolika Stenactis annua
kravlja trava Thlaspiarvense obična grahorica Viciasativa
zadovoljavajuću efikasnost (75-90%) u odnosu na:
obična pepeljuga Chenopodiumalbum poponac Convolvulusarvensis
obična dimnjača Fumaria officinalis mrtva kopriva Lamiumamplexicaule
obična renika Lepidium draba ptičji dvornik Polygonumaviculare
poljska ljubičica Violaarvensis    
slabu efikasnost (<75%) u odnosu na:
crvena mrtva kopriva Lamium purpureum poljska čestoslavica Veronica hederifolia
persijska čestoslavica Veronica persica    
Lancelot 450 WG - slika 1Lancelot 450 WG - slika 2Lancelot 450 WG - slika 3Lancelot 450 WG - slika 4