Selektivni herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u salati i u zasnovanoj lucerki i šećernoj repi te za suzbijanje Viline kosice (Cuscuta sp.) i drugih korova. 

Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Aktivna materija: propizamid……………………50 %

Primjena: 

    a) Lucerka: u zasnovanoj lucerki, za suzbijanje viline kosice (Cuscuta spp.), u količini 3 – 4 kg/ha (30 – 40 g na 100m2), tretiranjem poslije prvog košenja. 

    b) Salata: za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) i širokolisnih korova, u količini 3 kg/ha (30 g na 100m2): 
        1. Na površinama za proizvodnju salate, tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta prije rasađivanja, uz obaveznu inkorporaciju na dubinu od 2 – 4 cm, ili
        2. Poslije ukorjenjavanja (primanja) salate.

    c) Šećerna repa: u usjevu šećerne repe, za suzbijanje viline kosice (Cuscuta spp.), u količini 3 – 4 kg/ha ( 30 – 40 g na 100m2) , tretiranjem kada repa razvije 6 – 7 listova ( faze 16 – 17 BBCH skale), odnosno kada vilina kosica počinje da se pričvršćuje za repu.

Utrošak vode: 300 – 600 l/ha ( 3 – 6 l na 100 m2)

Napomena: KERB 50-W se može najviše jednom upotrijebii na istoj površini u toku godine.

Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Spektar djelovanja
Korovi koje dobro suzbija
Jednogodišnji travni korovi:
mišji repak Alopecurus myosuroides ludvikov ovas Avena ludoviciana
svračica crvena Digitaria sanguinalis italijanski ljulj Lolium multiflorum
plevelj Lolium remotum jednogodišnja livadarka Poa annua
italijanski muhar Setaria italica muhar ljepljivi Setaria verticilata
muhar zeleni Setaria viridis samonikle žitarice  
Višegodišnji travni korovi:
pirevina Agropyrum repens livadarka obična Poa trivialis
Jednogodišnji lisni korovi:
štirevi Amaranthus pepeljuga obična Chenopodium album
tatula Datura stramonium mlječika sitna Euphorbia helioscopia
dimnjača Fumaria officinalis bulka Papaver rhoeas
dvornik ptičji Polygonum aviculare dvornik veliki Polygonum lapatifolium
tušt Portulaca oleracea pomoćnica obična Solanum nigrum
mišjakinja Stellaria media kopriva mala Urtica urens
čestoslavica pršljenasta Veronica hederifolia čestoslavica persijska Veronica persica
Višegodišnji širokolisni korovi:
rusomača Capsella bursa-pastoris uskolisna bokvica Plantago lanceolata
srednja bokvica Plantago media crni sljez Malva silvestris
mali štavelj Rumex acetosella štavelj obični Rumex crispus
kopriva obična Urtica dioica    
Kerb® 50 W - slika 2Kerb® 50 W - slika 3