Gallant Super je nezamjenjiv selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova i samoniklih žita u šećernoj repi, soji, suncokretu, voćnjacima i vinogradima.

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Aktivna materija: haloksifop……………………108gr/lit

Opšti podaci:

Pouzdano djelovanje preparata je posljedica sistemičnog djelovanja aktivne materije haloksifop, koji se nakon primjene raspoređuje unutar cijele biljke. GALLANT SUPER ne djeluje depresivno na gajenu kulturu čak i kada dodje do lokalnog predoziranja. Primjenjuje se nakon nicanja usjeva a posebno nakon njihovog intenzivnog rasta. Veoma je važno istaći da i naknadno izniklo sjeme trava biva potpuno obuhvaćeno djelovanjem aktivne materije preko rezidualnog zemljišnog filma koji ostaje na površini zemljišta. Ovaj dodatni efekat haloksifopa obezbjeđuje produženo djelovanje preparata i 2-3 nedelje nakon primjene preparata. Prskanje se mora završiti najkasnije 2 sata poslije kiše. Efi kasnost preparata i brzina djelovanja se može umanjiti u uslovima ekstremno visokih temperatura i visoke vlage.

Spektar djelovanja: Uspješno suzbija najopasnije travne korove i to: divlji sirak iz sjemena i rizoma (Sorgumhalepense), svračica (Digitariassp.), proso (Echinochloacruss-galli), livadarka (Poaannua), muhar (Setarisspp.), pirevina (Agropyrum repens), zubača (Cynodondactylon)

Primjena:

GALLANT SUPER se primjenjuje u sljedećim količinama:

- 0,4 l/ha zasuzbijanjesamoniklihžita u fazi 1-3 razvijena lista ;

- 0,5 l/ha zasuzbijanjejednogodišnjihtavnihkorova u fazi 1-3 lista ;

- 1 l/ha zasuzbijanjevišegodišnjihtravnihkorovavisine 10-15 cm.

U EU GALLANT SUPER se koristi u usjevima: lucerke, krompira, breskva, bundeva, celer, cvekla, dinja, duvan, grašak, hmelj, kupus, lubenica, mrkva, pasulj, stočna repa, paradajz, peršun, salata, špinat, crnog luka, paprike, maline, šumske rasadnice, ukrasno cvijeće.

Pakovanje: 1 lit., 100 ml.

Prije primjene preparata obavezno pročitai uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Gallant Super - slika 2Gallant Super - slika 3Gallant Super - slika 4