Kontaktni i lokalosistemični fungicid sa protektivnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Aktivna materija: prokvinazid......................200 gr/l

Način djelovanja:

Talendo je fungicid na bazi nove aktivne materije proquinazid iz grupe kvinazolinona, otkrivene i komercijalizovane od strane firme Du Pont sa jedinstvenim načinom djelovanja. Proquinazid djeluje preventivno na prouzrokovača pepelnice vinove loze i to dvojako: hemijski i biohemijski.

- Hemijsko djelovanje se ogleda u poremećaju klijanja spore. Spora formira apresoriju koja je deformisana i nije sposobna da izvrši infekciju.

- Biohemijsko djelovanje podrazumijeva sposobnost aktivne materije da aktivira i stimuliše imuni sistem biljke kroz aktivaciju velikog broja enzima.

Preparat zadržava efikasnost i pri nižim temperaturama.

Primjena:

Preparat Talendo koristi se u:

Vinova loza

Talendo se primjenjuje u vinovoj lozi za suzbijanje pruzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u količini 200-250 ml/ha. Primjenjuje se u intervalu 14-21 dan.
Faza razvoja vinove loze kada se preparat može primijeniti je od kretanja vegetacije pa sve do šarka, odnosno sve dok postoji opasnost od infekcije. Talendo se primjenjuje isključivo preventivno prije ostvarene infekcije. Preporučuje se primjena 2-3 tretmana u bloku ali može i naizmjenično sa fungicidima drugačijeg mehanizma djelovanja.

Primjena u svijetu: Preparat na bazi prokvinazida, pod komercijalnim imenom Talius, se primjenjuje u strnim žitima za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria (Erysiphe) graminis f.sp. triti ci).

Brzina usvajanja: Talendo se usvoji u roku od tri sata nakon tretmana a kiša ga nakon toga ne može sprati .

Utrošak vode: - vinova loza 600-1000 l/ha

Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 tretmana

Karenca: 28 dana za vinovu lozu

Otrovnost: III grupa otrova

Pakovanje: 1 lit, 100 ml

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu sa pakovanja.

Partner logo
Package
Talendo® - slika 2Talendo® - slika 3