Vrhunski kombinovani fungicid za suzbijanje pepelnice u vinovoj lozi.

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Aktivna materija:

kvinoksifen……………………45 gr/lit

miklobutanil………………….45 gr/lit

Način djelovanja:

Postalon 90 SC sadrži dvije molekule iz dvije različite grupe sa različitim načinom djelovanja, što mu omogućava uspješniju i kvalitetniju kontrolu pepelnice. Kombinacija aktivnih materija osigurava prevenciju i kontrolu bolesti na više razvojnih stadijuma bolesti. Postalon 90 SC djeluje kontaktno, sistemično i putem para. Nakon tretiranja je prisutan na površini kao i u unutrašnjosti biljke. U ogledima i u praksi je pokazao odličnu rezidualnost, čak više od 14 dana, što je duže od standarda i omogućava manji broj tretiranja uz isti efekat i uz povećanje ekonomičnosti proizvodnje. Kasniji tretmani, kada su grozdovi već zatvoreni, jer djelujući putem gasovite faze štiti grozdove koji nisu dostupni i zaštićeni putem kontaktnog ili sistemičnog djelovanja. Različiti načini djelovanja i „multi site“ aktivnost značajno otežava pojavu rezistentnosti patogena. Vjerovatnoća prodora bolesti uzrokovanom pojavom rezistentnosti je minimalna. Siguran je za korisne organizme, i posjeduje odličan ekotoksikološki profil. Primjenjuje se u programu integralne zaštite. Ne ometa i ne umanjuje ulogu korisnih insekata.

Šta pruža postalon:

- dodatak kurativnog djelovanja kvinoksifenu;

- dodatno rezidualno djelovanje;

- proizvod uklopljen u antirezistentu strategiju

Primjena:

Postalone 90 SCje kombinovani fungicid za suzbijanje pepelnice u vinovoj lozi (Uncinula necator) u koncentraciji od 0,10-0,125% (100-125ml u 100 lit vode) u razmacima od 12-18 dana.

Karenca: 35 dana za vinovu lozu.

Pakovanje: 1 lit, 100 ml.

Napomena:

Viša koncentracija se primjenjuje isključivo u stonim sortama kod posebno jakog napada pepelnice uz konsultaciju sa stručnjakom.

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja!

Partner logo