Kontaktni protektivni fungicid i baktericid sa preventivnim i antisporulacionim djelovanjem na bazi bakar hidroksida za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze i kovrdžavosti lišća breskve.

Aktivna materija: bakar-hidroksid.............53,8 % (538 gr/kg)

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Prednosti preparata Kocide 2000:

- bakar-hidroksid ima bolju efikasnost od drugih bakarnih soli

- može se koristiti u manjoj količini primjene u odnosu na druga bakarna jedinjenja

- ne sadrži hlor (važno za biljke osjetljive na hlor npr. krompir)

- bezbjedniji je za biljke i čovjekovu sredinu zbog manje doze bakra

- ima bolju stabilnost na spiranje kišom od preparata na bazi bakar-sulfata i bakar-oksihlorida

- homogena distribucija čestica formulacije i nakon sušenja

Primjena:

Vinova loza

Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,2 % (20 g/10 l vode).
Primjenjuje se preventivno tokom faza intenzivnog rasta vinove loze (faze 13/53-81 BBCH skale) sve dok su vremenski uslovi povoljni za razvoj bolesti a najpovoljnije vrijeme primjene je u posljednja dva tretmana u razmaku od najmanje 7 dana.
Kocide 2000 može bitifi totoksičan ako se primijeni u uslovima vlažnog i hladnog vremena.

Breskva

Za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lista (Taphrina deformans). Primjenjuje se u proljeće, u vrijeme bubrenja pupoljaka, do pojave zelene tačke i po potrebi, u jesen, u vrijeme opadanja lišća (faze BBCH 97-00), u koncentraciji 0,25-0,35 % (25-35 g/10 l vode)

Čestice manjih dimenzija sa većom površinom, obezbjeđuju izvanrednu pokrovnost i otpornost na kišu:

- više čestica

- veća pokrovnost

- veća dostupnost

Što je veći procenat biološki dostupnog bakra u preparatu to je veća efikasnost u suzbijanju prouzrokovača bolesti!

Kompatibilnost (miješanje):

Kocide 2000 se ne smije miješati sa pesticidima kisele reakcije i preparati ma na bazi fosetilaluminijuma.

Utrošak vode:

- vinova loza 600-1000 l/ha

- breskva 600-1000 l/ha

Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini:

- vinova loza 4 tretmana

- breskva 2 tretmana

Karenca: 21 dan za vinovu lozu, obezbijeđena vremenom primjene za breskvu

Otrovnost: III grupa otrova

Pakovanje: 1 kg, 100 g

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja!

Partner logo