Preventivni, kurativni i eradikativni organski fungicid za suzbijanje pepelnice.

Formulacija: koncentrovana emulzija (EC)

Aktivna materija: meptil-dinokap…………………350 gr/lit

Način djelovanja:

Karathane gold 350 EC, jedini jedini organski fungicid i jedan od najdjelotvorniji fungicid uopšte, namijenjen za suzbijanje pepelnice u vinovoj lozi. Karathane gold 350 EC je kontaktni fungicid jedinstvenog načina djelovanja. Jedina je alternativa sumporu, ali za razliku od sumpora djeluje na visokim i niskim temperaturama, ima nižu dozu primjene i duže djelovanje. Odlikuje se preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem na pepelnicu. Aktivan je na sve stadije patogena. Do danas se nije pokazala rezistentnost na meptil-dinokap, koji djeluje na više mjesta u bio-procesima patogena. Rezistentnost pepelnice vinove loze na sistemične fungicide je sve više prisutna u svijetu. Radi svojih osobina (različitog načina i dužine djelovanja) Karathane gold 350 EC se idealno uklapa u anti - rezistentni program suzbijanja pepelnice.

Primjena:

Loza: pepelnica (Uncinula necator) - U koncentraciji od 0,05-0,06% (50-60 ml u 100 l vode, 5-6 ml u 10 l vode) uz utrošak od 1000 l rastvora/ha. Može se najviše četiri puta koristiti u vegetaciji. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Tikvica: 
- pepelnica (Erysiphe cichoracearum) –Na otvorenom ili u zašti ćenom prostoru, u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti ili čim se pojave prvi simptomi bolesti . Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije.
- Pepelnica (Sphaerotheca fuliginea) - Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti ili čim se pojave prvi simptomi bolesti . Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije;
- pepelnica (Podosphaera xanthii) - Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti . Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije.
- Maksimalni broj treti ranja u sezoni: tri

Krastavac: 
-pepelnica (Erysiphe cichoracearum) - Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti ili čim se pojave prvi simptomi bolesti . Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije.
- pepelnica (Sphaerotheca fuliginea) - Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4–0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije;

- pepelnica (Podosphaera xanthii) - Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventi vno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije.
-Maksimalni broj tretiranja u sezoni: tri

Lubenica i dinja: 
- pepelnica (Erysiphe cichoracearum) - Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije. 
- pepelnica (Sphaerotheca fuliginea)- Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije;

- pepelnica (Podosphaera xanthii) - Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti ) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti . Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije.
-Maksimalni broj treti ranja u sezoni: tri

Jagoda: 
- pepelnica (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis) - na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4–0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije.
- Maksimalni broj treti ranja u sezoni: tri

Karenca: 42 dana za vinovu lozu. (U zemljama EU karenca iznosi 21 dan.)

Pakovanje: 1 lit, 250 ml., 50 ml.

Napomena: Karathane gold 350 EC može se upotrebljavati tokom cijele vegetacije, a za one proizvođače koji u programu zaštite od pepelnice planiraju i sistemične fungicide preporučuje se upotreba Karathana gold 350 EC za prva i posljednja tretiranja, kada sistemični fungicidi nisu najpogodniji. Karathane gold 350 EC nema akaricidno djelovanje. Čak i nakon nakoliko uzastopnih tretiranja u kratkom razdoblju nije zabilježen negativan uticaj na korisnu entomofaunu vinove loze.

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja.

Partner logo
Package
Karathane gold 350 EC - slika 2Karathane gold 350 EC - slika 3Karathane gold 350 EC - slika 4Karathane gold 350 EC - slika 5Karathane gold 350 EC - slika 6