Sistemični fungicid iz posljednje generacije triazola, vrhunski preparat, venturicid kojim uspješno i pouzdano suzbijamo prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Formulacija: koncentrovana vodena emulzija (EW)

Aktivna materija: fenbukonazol……………………50 gr/lit

Način djelovanja:

Indar 5 EW , sistemični fungicid iz poslednje generacije triazola, vrhunski je preparat kojim uspješno i pouzdano suzbijamo prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Djeluje na štetne gljivice tipično za triazole tako što inhibira biosintezu ergosterola jednog od osnovnih jedinjenja u građi i funkciji ćelijskog zida gljive. Na bazi aktivne materije fenbukonazol danas se smatra za jedan od najuspješnijih fungicida za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova jabuke Venturia inaequalis. Poznat je po svom preventivnom kao i po odličnom kurativnom i eradikati vnom djelovanju.

Preventivni program:

U periodu primarnih infekcija, do fenofaze kad plod dostigne veličinu oraha (J) prskati u redovnim sedmičnim razmacima (6-8 dana). Kasnije razmaci između prskanja mogu biti i duži. Indar 5 EW se primjenjuje u koncentraciji 0.06% (0.6 l/ha).

Kurativni program:

Prskati najkasnije 96-100 sati nakon ostvarivanja zaraze. Za postizanje najboljih rezultata u zaštiti protiv prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova jabuke treba slušati upustva prognozne i savjetodavne službe.

Indar 5 EW se primjenjuje u koncentraciji 0.06% (0.6 l/ha).

Visoka sistemičnost: Fenbukonazol se u biljci kreće translaminarno i sistemično u akropetalnom smjeru.

Brza apsorpcija: Sa površine vegetativnih dijelova biljke, aktivna materija se veoma brzo apsorbuje. U zavisnosti od temperature i vlage vazduha za potpunu apsorpciju potrebno je 2-4 sata.

Snažno kurativno djelovanje: Indar 5 EW osigurava snažno kurativno djelovanje u roku 100 sati od početka infekcije.

Duga perzistentnost: Fenbukonazol ima dugo perzistentno djelovanje duže od većine triazola. Perzistentnost mu se se dodatno pojačava kombinovanjem sa nekim kontaktnim fungicidom kao što je npr. Dithane DG.

Potpuna selektivnost: Indar 5 EW (fenbukonazol) odlikuje široka i veoma dobra selektivnost:
- ne uti če negati vno na stvaranje polena
- nije otrovan ni škodljiv za pčele pa se može primjenjivati i u punom cvjetanju
- selektivan je prema korisnim insektima pa se zbog toga preporučuje i u programima integralne zaštite
- ne prouzrokuje mrežavost na sorti Zlatni Delišes
- nema negativan uticaj na boju i oblik plodova
- ne utiče na skraćivanje internodija jednogodišnjih izdanaka, što je čest slučaj kod nekih nedovoljno selektivnih triazola.

Primjena:

S Indar-om 5 EW najbolje je započeti prskanje u fazi D3 odnosno do pojave roze pupoljka. Zbog izbjegavanja pojave rezistentnosti i dodatnog poboljšanja preventivnog djelovanja preporučuje se kombinacija sa kontaktnim fungicidima kao što je Dithane DG Neo Tec. U slučaju pojave pjega na lišću ili plodovima, prskanje obaviti u najkraćem mogućem roku sa samim Indar-om 5 EW u koncentraciji 0.06% (0.6 l/ha), a nakon 5-7 dana ponoviti prskanje Indar-om 5 EW u kombinaciji sa kontaktnim fungicidom.

Pepelnica jabuke (prouzrokovač Podosphaera leucotricha)

Prskanja koja provodimo Indar-om 5 EW za suzbijanje čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova jabuke su obično dovoljna i za zaštitu od pepelnice na jabukama. U slučaju jakih primarnih infekcija pepelnicom, preporučuje se primjena fungicida Karathane Gold 350 EC ili Systhane 24 E.

Moguće druge primjene:

Indar 5 EW se u svijetu primjenjuje i za suzbijanje krastavoti na kruški (Venturia pyrina), pepelnice na koštičavom voću, monilije (M. Laxa i M. fructi gena) na breskvama, šljivama i trešnjama, mrke pjegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), pepelnice i crne truleži na vinovoj lozi (Uncinula necator, Guignardia bidwellii)

Karenca: 21 dan.

Pakovanje: 1 lit.

Prevencije nastanka infekcije (Venturia inequalis) čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda jabuke:

- Uklanjanje opalog lišća iz voćnjaka;

- Primjena UREA đubriva u koncentraciji 5% radi bolje razgradnje lišća koje je nosač infekcionog

potencijala za narednu godinu.

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja.

Partner logo
Package
Indar 5 EW - slika 2Indar 5 EW - slika 3