Lokalosistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze, krompira i paradajza.

Aktivna materija:

famoksadon...............225 gr/kg

cimoksanil..................300 gr/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Način djelovanja:

- kombinacija dvije aktivne materije koje se međusobno dopunjuju.

famoksadon:

- spada u grupu oksazolidinediona

- djeluje preventivno i kontaktno i sprečava formiranje i klijanje zoospora

- prodire u kutikulu listova te se ne spira kišom

- zahvaljujući čvrstom vezivanju za površinu biljnih dijelova, čak i onih sa voštanom prevlakom i otpornosti na spiranje kišom, izuzetan je u zaštiti grozdova i plodova

cimoksanil:

- spada u grupu urea

- djeluje kurativno

- brzo prodire i ravnomjerno se raspoređuje u listovima

- zaustavlja rast micelije i sporulaciju

Primjena:

Vinova loza

Equation Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viti cola) u količini od 400 gr/ha.
Primjenjuje se u intervalu 10-12 dana. Ukoliko su vremenski uslovi povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period inkubacije i povećava se infekcioni potencijal pa se interval primjene može smanjiti na 7-8 dana.
Primjenjuje se od faze 6 listova pa sve do mjesec dana pred berbu.

Krompir

Equati on Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) u količini od 400 gr/ha.
Primjenjuje se u intervalu 8-10 dana. Ukoliko su vremenski uslovi povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period inkubacije i povećava se infekcioni potencijal, pa se interval primjene može smanjiti na 7 dana.
Primjenjuje se već posle nicanja krompira pa sve do 14 dana pred vađenje krompira.

Paradajz

Equation Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti paradajza (Alternaria solani) u količini 400 gr/ha.
Equation Pro WG treba primijeniti u intervalu 8-10 dana. Ukoliko su vremenski uslovi povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period inkubacije i povećava se infekcioni potencijal pa se interval primjene može smanjiti na 7 dana.
Primjenjuje se u periodu prije cvjetanja pa sve do 3 dana dana prije berbe paradajza.

Utrošak vode:

- vinova loza: 600 – 1000 l/ha

- krompir i paradajz: 200 – 400 l/ha

Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: triput u vinovoj lozi, četiri puta u krompiru i paradajzu.

Vrijeme primjene:

Vrijeme prve primjene određuje se na osnovu preporuke prognozno-izvještajne službe u zavisnosti od infekcionog potencijala. Ukoliko nema mogućnosti za prognozu pojave oboljenja, prvi tretman treba obaviti u ranoj fazi porasta usjeva, prije nego što simptomi bolesti postanu vidljivi.
Zbog kurativnog djelovanja cimoksanila, Equati on Pro treba primijeniti maksimalno 2-3 dana posle ostvarene infekcije kod plamenjače vinove loze i 1 dan posle ostvarene infekcije kod plamenjače krompira i paradajza a prije svega tretmana.

Karenca: 28 dana za grožđe, 14 dana za krompir, 3 dana za paradajz

Otrovnost: III grupa otrova

Pakovanje: 400 gr, 80 gr, 6gr

 

Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Equation® Pro WG - slika 2Equation® Pro WG - slika 3Equation® Pro WG - slika 4