Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem.

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Aktivna materija:

cimoksanil......................40 gr/kg

mankozeb.................... 400 gr/kg

Način djelovanja:

Preparat je mješavina dvije aktivne materije, različite po svojim osobinama, koje se izvanredno dopunjuju.

Cimoksanil:

- sistemična komponenta preparata koja brzo prodire u tkivo biljke (za manje od sat vremena), i ne može nakon toga biti spran kišom.

- U biljci uništava miceliju gljive u početnoj fazi razvoja, kao i klijanje zoospora čime zaustavlja razvoj bolesti u periodu ostvarenja zaraze ali i sprečava njeno dalje širenje i pojavu oštećenja na biljci ako se zakasnilo sa tretmanom pa je do zaraze već došlo.

Mankozeb:

- Tipični kontaktni, protektivni fungicid

- Usled izraženog sinergizma između ovih aktivnih materija povećava se efikasnost preparata a poboljšava i perzistentnost (dugotrajnost zaštite), mankozeb stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije.

Primjena:

Preparat Curzate M WG koristi se u:

Vinova loza

U zasadu vinove loze koristi se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji 0,3 % (30 gr/10 l vode).

Krompir

U usjevu krompira koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani), u količini2,5- 3 kg/ha (25- 30 gr/100 m²).

Paradajz

U usjevu paradajza koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) u količini 2,5-3 kg/ha (25-30 gr/100 m²).

Utrošak vode:

- vinova loza 800-1000 l/ha

- krompir i paradajz 200-400 l/ha

Preporuke vezane za primjenu:

- Zašti ta vinove loze od plamenjače se obavlja prije ostvarene infekcije kad god je to moguće. Ukoliko iz bilo kojih razloga preventi vna primjena nije bila ostvarena i do zaraze je došlo, potrebno je što prije izvršiti treti ranje kako bi se zaraza suzbila.

- Curzate M WG primijenjen i 2-3 dana nakon infekcije može zaustaviti bolest. Tretiranja se vrše u razmacima od 7-12 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (kraći interval u slučaju kišnog, vlažnog vremena). Dva do tri dana nakon primjene ne treba se obazirati na padavine ali ako u periodu od 3-5 dana nakon tretmana ukupna količina padavina pređe 30 mm, naredno tretiranje treba obavezno obaviti u sledeća 2-3 dana.

- Curzate M WG se može primijeniti u svim fazama razvoja vinove loze (voditi računa o karenci).

- Zaštitu krompira od plamenjače takođe treba obaviti preventivno. Ako je do zaraze ipak došlo bolest se može zaustaviti tretmanom 1-3 dana nakon infekcije. Sa zaštitom krompira obično se počinje kada krompir sklopi redove (početak cvjetanja). Naredna tretiranja se obavljaju u intervalima 8-10 dana, u zavisnosti od meteoroloških uslova (tople i kišovite godine odgovaraju razvoju plamenjače) a u slučaju potrebe i u kraćim intervalima (6-7 dana).

- Preparat ne bi trebalo primijeniti na biljke koje su pod stresom usled suše, niskih temperatura ili drugih faktora koji usporavaju normalan rast i razvoj biljaka.

- Preparat se može miješati sa preparatima neutralne i kisele reakcije a ne smije se miješati sa preparatima alkalne reakcije.

Prednosti preparata Curzate M WG:

- Kontaktno i lokalsistemično djelovanje

- Ima postinfektivno kurativno djelovanje koje onemogućava razvoj bolesti i do 48 sati nakon infekcije

- Brzo se razlaže te nema štetnih ostataka u tretiranim biljkama i plodovima

- Nema rezistentnosti gljiva na Curzate M WG zbog višestrukog načina djelovanja na gljive (multi sight)

Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: vinova loza 4 puta, krompir i paradajz 2 puta

Karenca: 21 dan za vinovu lozu(stone sorte), 42 dana za vinovu lozu (vinske sorte), 14 dana za krompir i paradajz.

Otrovnost: III grupa otrova

Pakovanje: 1 kg

 

Prije upotrebe preparate obavezno pročitati uputstvo za upotrebu sa pakovanja!

Partner logo
Package
Curzate® M WG - slika 2Curzate® M WG - slika 3Curzate® M WG - slika 4