Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i preventivni fungicid za suzbijanje crne pjegavosti Vinove loze (Phomopsis viticola)

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Aktivna materija:

cimoksanil......................48 gr/kg

folpet........................... 480 gr/kg

Način djelovanja: Curzate F je lokosistemični i protektivni kontaktni fungicid.

Cimoksanil:

- Cimoksanil inhibira klijanje spora, potiskuje rast micelija i osigurava kurativno 'stopirajuće' djelovanje ubrzo nakon infekcije.
- Cimoksanil djeluje kao antisporulant i podstiče hipersenzitivne reakcije domaćina protiv uzročnika bolesti.

Folpet:

- Radi produženja djelovanja cimoksanilu je dodan folpet koji kao rezidualni protektant produžava trajanje učinka.

Primjena:

Preparat Curzate F koristi se u:

Vinova loza

Curzate F je preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i preventivni fungicid za suzbijanje crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola).

Primjenjuje se u količini od 2,5 l/ha uz utrošak 800-1000 l/ha vode. U toku vegetacije dozvoljena su najviše 4 tretiranja u intervalima od 14 dana. Curzate F se primjenjuje preventivno pri prvom riziku od infekcije, dok za postizanje kurativnog djelovanja tretiranje treba izvršiti samo ubrzo nakon infekcije.

Kompatibilnost (miješanje): Curzate F se ne smije miješati sa baznim preparatima (bakarni hidroksidi, spiroksamin, bordovska čorba)

Utrošak vode: - vinova loza 800-1000 l/ha

Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 4 tretmana

Karenca: 35 dana za stone sorte vinove loze, 42 dana za vinske sorte vinove loze

Otrovnost: III grupa otrova

Pakovanje: 1 lit

 

Prije upotrebe pročitati uputstvo sa pakovanja!

Partner logo
Package
Curzate® F - slika 2Curzate® F - slika 3