Protektivno-kurativni fungicid sa potpuno novim načinom djelovanja namijenjen suzbijanju pepelnice u vinovoj lozi.

Formulacija: tečna koncetrovana suspenzija (SC)

Aktivna materija: kvinoksifen……………………250 gr/lit

Način djelovanja:

Crystal je predstavnik nove grupe fungicida, fenilkinolini, sa specifičnim djelovanjem na pepelnice (Erisiphaceae). Njegovo djelovanje je izrazito preventivno, tj. sprečava zarazu vinove loze pepelnicom, sa ograničenim kurativnim djelovanjem. Crystal sprečava klijanje konidija, tj. pojave sekundarne zaraze (tzv. ljetnje infekcije). Crystal pokazuje djelimičnu sistemičnu aktivnost prodirući u površinski sloj tkiva (epidermis) gdje se veže na voštanu prevlaku lišća i bobica, te se preraspodjeljuje u obliku gasne faze (površinska osmo-difizuja) na još nezaštićene dijelove vinove loze. Zahvaljujući ovakvom načinu djelovanja sa Crystalom se postiže efikasna zaštita vinove loze od pepelnice čak i kod nepotpune aplikacije.
Crystal se jako brzo nakon primjene veže za kutikularne voskove , pa je iz tog razloga veoma otporan na ispiranje kišom.
Ogledi u laboratorijskim uslovima da kiša u količini od 30-40 mm, već u roku od 1-4 sata nakon primjene, ne utiče na biološko djelovanje, odnosno efikasnost Crystala. Čak i kod jakih kiša nije potrebno smanjivati intervale prskanja jer sa Crystalom postižemo efikasnu zaštitu vinove loze.
Crystal je izuzetno efikasan i pri niskim temperaturama, tako da se može koristiti i na nešto nižim temperaturama. Takođe, na višim temperaturama nije agresivan, ne prouzrokuje oštećenja na gajenim biljkama (nije fitotoksičan).
Crystal nije pokazao negativan uticaj na korisnu entomofaunu, pa se može koristiti i u programu integralne zaštite.

Primjena:

Crystal je fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji od 0,125- 0,02% (15-20 ml sredstva u 100 lit. vode) prije pojave infekcije, i tokom cijele vegetacije u razmacima od 7-10 dana, uz najviše 3 tretiranja u toku jedne vegetacije. Nije preporučeno da se prekorači količina od 0,3 lit. sredstva u toku jednog tretmana.

Karenca: Crystal u vinovoj lozi ima karencu od 28 dana.

Napomena:

Crystal postiže najbolji učinak ukoliko se primjenjuje u blok metodi (maksimalono tri puta) od završetka cvjetanja u razmacima trajanja od 7-12 dana zavisno od doze i intenziteta napada.

Pakovanje: 50 ml., 100 ml., 1 lit.

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu sa pakovanja.

Partner logo
Package
Crystal - slika 2Crystal - slika 3