Mustang Forte

Zapremina
Broj proizvoda: he1014.1
Informacije o proizvodu "Mustang Forte"
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u
strnim žitima i kukuruzu
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SE)
Aktivna materija: 2.,4-D 2 etilheksil-ester.....................272 gr/lit
                                       florasulam.............................................5 gr/lit
                                       aminopiralid........................................10 gr/lit
NAČIN DJELOVANJA:
- 2,4 D 2-EHE: Selektivni, sistemični, translokacioni, folijarni herbicid. Inhibira rast biljaka.
Sintetički auksin.
-Aminopiralid: Sistemični, djeluje poslije nicanja. Apsorbuje se lišćem i korijenom sa rezidualnom
aktivnošću.
-Florasulam: Selektivni herbicid, usvaja se korijenom i izdankom. Kreće se naviše i naniţe u biljci.
Inhibira sintezu biljnih aminokiselina – acetolaktat (ALS).
PRIMJENA:
U ozimoj pšenici u dozi 0,8 – 1 l/ha, poslije nicanja usjeva i korova, kada je pšenica u fazi od sredine bokorenja do pojave drugog koljenca (faze 25 – 30 BBCH skale) a korovi u fazi intenzivnog porasta.
U kukuruzu u dozi 0,8 – 1 l/ha, poslije nicanja usjeva i korova, kada je kukuruz u fazi 3-6 listova (faze 13-16 BBCH skale) a korovi u fazi 2-6 listova.
SPEKTAR DJELOVANJA:
Dobro suzbija: Jednogodišnji širokolisni korovi – Gorocvet zečiji (Adonis aestivalis), Prstenak poljski (Anthemis arvensis), Vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus), Ţavornjak obični (Consolida regalis), Jednogodišnji čistac (Stachys annua), Kamilica prava (Matricaria chamomilla), Prilepača (Gallium aparinae), Abutilon (Abuthilon theoprasti), Pepeljuga obična (Chenopodium spp.), Bulka obična (Papaver rhoeas), Poljska gorušica (Sinapis arvensis), Mišjakinja (Stellaria media), Hoću-neću (Capsela bursa pastoris), Štir obični (Amaranthus ssp.), Čestoslavica persijska (Veronica persica.),
Višegodišnji širokolisni korovi – Nana poljska (Mentha arvensis), Gorčika poljska (Sonchus arvensis).
Zadovoljavajuće suzbija: Jednogodišnji širokolisni korovi – dimnjača obična (Fumaria officinalis), Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), Renika obična (Lepidium draba), Pomoćnica obična (Solanum nigrum), Boca obična (Xanthium strumarium).
Višegodišnji širokolisni korovi – Palamida njivska (Cirsium 
arvense).
Utrošak vode: 200 – 400 l/ha
Maksimalan broj tretiranja: Jednom u toku godine na istoj površini
Karenca: 60 dana
Pakovanje: 1 lit., 0,5 lit.

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.