Metto

Zapremina
Broj proizvoda: he1013.1
Informacije o proizvodu "Metto"
Selektivni sistemični folijarni i zemljišni herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usjevu kukuruza za zrno i silažu. 

Aktivna materija: mezotrion.......... 480 g/l 
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) 

Način djelovanja: 
-Usvaja se preko lista i korijena 
-Mezotrion sprečava sintezu karotenoida što se ogleda u “bleaching efektu” odnosno u potpunom izbjeljivanju listova. 
-Korov uginjava oko 2 sedmice nakon folijarne primjene, a kod zemljišne primjene korov uginjava u fazi nicanja. 
Primjena: 
Koristi se u usjevima merkantilnog i silažnog kukuruza 
-Nakon sjetve a prije nicanja kukuruza i korova u dozi 0,25 – 0,3 l/ha 
-Nakon nicanja kukuruza i korova, kada kukuruz ima 2 – 9 listova a korovi u fazi 2-8 listova u dozi od 0,15 – 0,25 l/ha. 
Utrošak vode: 200 – 300 litara vode po hektaru. 
Spektar djelovanja: širokolisni korovi i sporedno djelovanje na uskolisne (travne) korove 
-Korovske vrste koje dobro suzbija: abutilon (Abutilon theophrasti), ambrozija (ambrosia artemisiifolia), tatula (Datura stramonium), čičak (Xanthium strumarium), gorušica (Sinapis arvensis), obična dimnjača (Fumaria officinalis), obična konica (Galinsoga parviflora), loboda (Chenopodium spp.), obični kostriš (Senecio  vulgaris), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), dvornici (Polygonum spp.), čestoslavica (Veronica persicaria), štavelj (Rumex spp.), pomoćnica (Solanum nigrum), mrtva kopriva (Lamium spp.), mišjakinja (Stellaria media), grahorica (Vicia spp.), priljepača (Galium aparinae), pepeljuga (Atriplex spp.), štir (Amaranthus spp.),... 
-Korovske vrste (uskolisni korovi) na koje ima sporedno djelovanje: koštan (Echinochloa crus-galli),  svračice (Digitaria sanguinalis), sivi muhar (Setaria glauca). 
Plodored: 
-ukoliko dođe do preoravanja tretiranih površina odmah se može sijati samo kukuruz. 
-U jesen iste godine, na tretiranim površinama mogu se sijati strna žita bez ograničenja i uljana repica uz prethodno oranje 
-U proljeće naredne godine na tretiranim površinama, poslije dubokog oranja, mogu se sijati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. 
-Šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj mogu se sijati dvije godine poslije primjene sredstva za zaštitu bilja. 
Miješanje sa drugim preparatima: 
-Može se miješati sa preparatima na bazi nikosulfurona (Nicon 4 SC), rimsulfurona (Tiger 25 WG), terbutilazina (TERAZOR 50 SC), s-metolachlora (AGROGOLD 960 EC) –Ne smije se miješati sa insekticidima izrazito kisele reakcije. 
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: obezbjeđena vremenom primjene
Otrovnost: III grupa otrova
Pakovanje: 0,25 litara

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.