Lontrel 100

Zapremina
Broj proizvoda: he1011.1
Informacije o proizvodu "Lontrel 100"
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje izniklih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevima pšenice, ječma, kukuruza, šećerne repe i uljane repice.
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija: klopiralid........................100 gr/lit
SPEKTAR DJELOVANJA:
Veoma dobro suzbija sledece korove:
Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), Palamida (Cirsium arvense), Tatula (Datura stramonium), Hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), Samonikli suncokret (Helianthus annuus), Kamilica (Matricariachamomilla), Pomoćnica (Solanum nigrum),Boca obična (Xanthium strumarium), Divlja mrkva (Daucus carota), Mrtva kopriva (Lamium spp.) Nešto slabije suzbija sledeće korove: Štir (Amaranthus retrofleus), Pepeljuga (Chenopodium album), Prilepača (Gallium aparinae), Ptičiji dvornik (Polygonum avicularae), Ljutić (Ranunculus acer), Mišijakinja (Stelaria media), Čestoslavica (Veronica officinalis).
PRIMJENA:
Lontrel 100 se koristi kao selektivni, translokacioni herbicid, namijenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usjevima:
Pšenice i ječma u dozi od 0,9-1,2lit/ha., tretiranjem poslije nicanja, od faze bokorenja do pojave 2. koljenca.
Kukuruza u količini od 0,6 -1 lit/ha tretiranje kada je usjev u fazi 2-4 lista. Šećerne repe u količini od 0,6-1,2 lit/ha tretiranjem poslije nicanja.
Uljane repice u dozi od 0,6-1 lit/ha tretiranjem kada usjev razvije 2 prava lista pa sve do visine 10-15 cm.
PRIMJENA U SVIJETU:
Lontrel 100 se u svijetu koristi u luku, praziluku, cvekli, blitvi, kupusnjačama, jagodama, malinama i kupinama.
Napomena: na površinama tretiranim Lontrel-om 100 u jesen iste godine i u proljeće naredne godine ne smije se sijati lucerka, salata, grašak i mrkva.
Karenca za kukuruz je 70 dana, a za ostale kulture obezbijeĎena je vremenom primjene.

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.