Laser™ 240 SC

Zapremina
Broj proizvoda: in1006.2
Informacije o proizvodu "Laser™ 240 SC"
Rješenje iz prirode za borbu protiv štetnih insekata

Aktivna materija: spinosad........................240 gr/lit
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

NAČIN DJELOVANJA:
Laser je savremeni insekticid koji se koristi za borbu protiv štetočina iz reda leptira, dvokrilaca, opnokrilaca, tripsa i nekih tvrdokrilaca u voću, povrću, vinovoj lozi. Aktivna materija spinosad je proizvod fermentacije bakterije Saccharopolyspora spinosa, čije je prirodno stanište zemljište. Spinosad je registrovan za primjenu u više od 100 različitih gajenih kultura. 
Laser djeluje kontaktno i digestivno.
Kontaktno djeluje na sve razvojne stadijume štetnih organizama. Da bi tretman imao dobar efekat na jaja, spinosad mora da bude direktno nanesen na jaje dok je za larve i imaga dovoljno da dođu u kontakt sa tretiranom površinom. Još veću efikasnost spinosad pokazuje kada se unese u organizam štetočine, jer je digestivna aktivnost Lasera 5-10 puta veća od kontaktne.

Način djelovanja:
Lasera se razlikuje od svih poznatih insekticida. Zbog potpuno novognačina djelovanja ne pokazuje rezistetnost pa je Laser idealan za antirezistentne programe. Laser ima veoma povoljna ekotoksikološka svojstva, te se zbog izuzetno malog ili nikakvog uticaja na korisne organizme preporučuje za integralni način proizvodnje, kao i za organsko-biološku proizvodnju. Potvrda navedenog je odluka Evropske komisije od 06.05.2008. godine kojim je aktivna materija spinosad upisana na listu aktivnih materija dopuštenih za primjenu u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji u EU.

PRIMJENA:
Kontaktno-digestivni insekticid za suzbijanje sledećih štetočina:
Krompir: krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) u dozi od 0,10-0,15 lit/ha (10-15 ml. na 1000m2).
Vinova loza: pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiquella) u koncentraciji 0,015-0,020%.
Jabuka: miner okruglih mina (Cemiostoma scitella) i savijač kožice ploda (Adoxopies reticulana, Archips podana, Pandemis heparana), u koncentraciji od 0,06-0,08%.
Paprika u zaštićenom prostoru: kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,03-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana.
Krastavac u zaštićenom prostoru: kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,04-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.
Paradajz u zaštićenom prostoru: i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.
Gerber u zaštićenom prostoru: kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,04-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.

KARENCA: 21 dan za voće, vinovu lozu, žitarice i kupusnjače. U uljanoj repici je obezbijeđena vremenom primjene.
Pakovanje: 50 ml., 100 ml.
Napomena: smije se koristiti najviše 3 puta u istom zasadu ili na istoj površini u toku godine.

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.