Lancelot 450 WG

Masa
Broj proizvoda: he1009.1
Informacije o proizvodu "Lancelot 450 WG"
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu pšenice, ječma,
tritikalea, raži i ovsa u količini 25-33 g/ha.

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija: aminopiralid........................300 gr/kg
florasulam...........................150 gr/kg
SPEKTAR DJELOVANJA:
Pri količini primjene od 25-33 g/ha (0,25-0.33 g na 100 m2) preparat ispoljava:
Dobru efikasnost (90-100%) u odnosu na:
zečji mak (Adonis aestivalis), kukolj (Agrostemma githago), volovski jezik (Anchusa officinalis),
smrdušu običnu (Bifora radians), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), djevojačku travu
(Capsella bursapa-storis), palamidu (Cirsium arvaense), žavornjak obični (Consolida regalis),
prilepaču (Galium aparinae), konicu običnu (Galinsoga parviflora), divlju salatu (Lactuca seriola),
bezmirisnu kamilicu (Matricaria inodora), divlji mak (Papaver rhoeas), poljski ljutić (Ranunculus
arvensis), gorušicu (Sinapis arvensis), gorčike (Sonchus spp.), mišjakinju (Stellaria media),
krasoliku (Stenactis annua), kravlju travu (Thlaspi arvense), običnu grahoricu (Vicia sativa).
Zadovoljavajuću efikasnost (75-90%) u odnosu na:
običnu pepeljugu (Chenopodium album), poponac (Convolvulus arvensis), običnu dimnjaču
(Fumaria officinalis), mrtvu koprivu (Lamium amplexicaule), običnu reniku (Lepidium draba),
ptičji dvornik (Polygonum aviculare) i poljsku ljubičicu (Viola arvensis).
Slabu efikasnost (< 75%) u odnosu na:
crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum), poljsku čestoslavicu (Veronica hederifolia), persijsku
čestoslavicu (Veronica persica).
PRIMJENA:
Lancelot 450WG se koristi kao selektivni, translokacioni herbicid, namijenjen za suzbijanje
širokolisnih korova u usjevima ozima pšenica, ozimi ječam, jari ječam, jari ovas u količini 25-33
g/ha.
Primjenjuje se u periodu kada su pšenica i ječam u razvojnoj fazi od početka bokorenja do
pojave drugog koljenca (faze 21-32 BBCH skale), a korovi u fazi 1-3 lista. Moguća je primjena
Lancelota i za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu kukuruza.
Utrošak vode: 200 – 400 l/ha ( 2 – 4 l na 100 m2).

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.