Terms of service


Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu "Uslovi") odnose se na Vas koji želite da pristupite i koristite Agrimatco sajt ("Sajt"). Da biste koristili Sajt, treba da se pridržavate Uslova kao što je opisano u nastavku. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima i Agrimatco Politikom Privatnosti, nemate pravo da koristite sajt.


Agrimatco zadržava pravo da u svakom trenutku izmijeni prava korišćenja Sajta, njegov sadržaj i usluge. Agrimatco zadržava pravo da izvrši takve promjene, a vi ste odgovorni da pregledate Uslove u određenim intervalima. Ukoliko nastavite da pristupate Sajtu nakon takvih promjena, smatraće se da ste time prihvatili izmijenjene Uslove.


Neovlašćeno korišćenje


Nemate pravo da mijenjate, prenesete ili prodajete bilo koju informaciju, podatak, softversku aplikaciju ili uslugu dobijenu na Sajtu, niti da date bilo kakvo pravo na njihovo korišćenje. Nemate pravo da koristite usluge dobijene na Sajtu na neprihvatljiv, uvredljiv ili nezakonit način, na primjer slanjem neželjene pošte, lančanih poruka, ili za druge slične svrhe distribucije, niti za uznemiravanje trećih lica, niti da koristite lažni identitet ili e-mail adrese ili na drugi način davanje pogrešnih informacija u vezi svog identiteta ili izvora poruke. Ne smijete da koristite Sajt da bi oklevetali kompaniju Agrimatco D.O.O. ili njene podružnice ili partnere.


Pristup i sadržaj sajta


Agrimatco zadržava pravo da ograniči pristup sajtu, ili da napravi tehničke i druge promjene u načinima rada. Agrimatco zadržava pravo, ali ne i odgovornost, da prati sav materijal koji se nalazi na Sajtu, da komentariše, prenese ili ukloni bilo kakav materijal koji se smatra uvredljivim ili nezakonitim ili na drugi način suprotan ovim Uslovima.


Prava intelektualne svojine


Ovaj sajt je pod zaštitom zakona o intelektualnoj svojini, međunarodnim ugovorima i sporazumima (IPR). Agrimatco zadržava prava na imena i simbole vezane za Agrimatco proizvode i usluge na Sajtu, bez obzira da li su zaštićeni žigom ili dizajnerskim pravom, autorskim pravima ili na drugi način. Nemate pravo na bilo koji način da koristite bilo koji Agrimatco znak, dizajn ili element zaštićen autorskim pravima ili na drugi način, ili sličnih elemenata u vlasništvu bilo kog trećeg lica, koji se nalaze na sajtu.


Odricanje odgovornosti


Sajt je na osnovi "pruženo kao što jeste" bez garancije bilo koje vrste. Štaviše, Agrimatco nije odgovoran za bilo kakav prekid ili obustavu dostupnosti Sajta. Kada besplatno koristite usluge Sajta, ne možete smatrati Agrimatco odgovornim za standarde kvaliteta Sajta ili njegovu pogodnost za datu namenu ili za kvar ili prekid usluga Sajta ili aplikacija koje rade u njemu. Agrimatco neće biti ni na koji način odgovoran za direktne, indirektne ili posljedične štete, troškove ili gubitak profita vezan za mogućnost korišćenja, odnosno stvarno korišćenje Sajta.


Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koje održavaju treća lica. Agrimatco neće aktivno pratiti njihov sadržaj, niti će biti odgovoran za tačnost i sadržaj bilo kakvih informacija koje su tu dostupne ili za funkcionalnost linkova. Klikom na reklame na Sajtu, možete preći na sajtove koje održavaju treća lica. Agrimatco neće biti odgovoran za postupke trećih lica, pružaoca usluga. Svaki operater će biti odgovoran za svoje poslovanje, marketing i materijal.