Chikara 25 WG

Informacije o proizvodu "Chikara 25 WG"
Kontaktno-sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u vinogradima starijim od četiri godine, zasadima maslina i agruma, nepoljoprivrednim površinama (pruge, nasipi, industrijske površine), rasadnicima šumskog i ukrasnog bilja.  
Aktivna materija: flazasulfuron .......... 250 g/kg  
Formulacija: vodotopive granule (WG)  
PRIMJENA, DOZA I NAČIN DJELOVANJA  
VINOVA LOZA, AGRUMI, MASLINA  
-Koristi se u zasadima viših uzgojnih oblika starijim od četiri godine u količini od 60-200 g/ha tretirane površine. Visina doze utiče više nadužinu nego na spektar djelovanja.  
-Za vrijeme prskanja korovi mogu imati najviše 10 cm visine.  
-CHIKARA 25 WG odlično se kombinuje sa sredstvima na osnovi aktivne materije glifosat i to u dozi od 4-6 l/ha sredstva na osnovi 360 g/lglifosata.  
-Zbog odličnog i dugog djelovanja preko zemljišta CHIKARA 25 WG može se koristiti i u vrijeme kada korovi još nisu iznikli (npr. kasno uesen i rano u proljeće). Tada nije opravdano u kombinacijikoristiti i glifosat budući da on djeluje samo preko lista. -Kombinacija Chikare 25 WG i glifosata u većini slučajeva jednim prskanjem rješava problem  
korova u zasadima. Ako ima potrebe za korekcijama u kasno ljeto ili u jesen za korekciju se može  
koristiti preparat na osnovi glifosata.  
-CHIKARA 25 WG ima veoma dugo djelovanje preko zemljišta, pa stoga višegodišnja upotreba herbicida CHIKARA25 WG prema pred loženom programu iz godine u godinu smanjuje zakorovljenost zasada, a i doza samog herbicida može se smanjivati. NAPOMENA: u zasadima se herbicidom tretira uglavnom u trake (otprilike trećina površine). Stoga je za tretman površine od 1 ha potrebna jedna trećina doze te se tako u praksi najviše preporučuje 30 - 60 g preparata CHIKARA 25 WG u kombinacijisa 1,5-2 l/ha preparata na bazi glifosata.  
ŽELJEZNIČKE PRUGE, JAVNE POVRŠINE (INDUSTRIJSKE POVRŠINE, GRAÐEVINSKE POVRŠINE, OSTACI GRAÐEVINA IZISTORIJE, GROBLJA,TRGOVI, TRAKE UZ CESTU, GRADSKE POVRŠINE)  
-U količini do 200 g/ha (20 g na 1000 m2) uz utrošak 200-400 l vode/ha, tretirajući od marta do  
aprila kada su korovi u fazi ponika.  
-Za proširenje spektra suzbijanja koristiti u kombinaciji s 5-7 l/ha sredstva na osnovi 360 g/l aktivne  
materije glifosat.  
PREDNOSTI  
CHIKARA 25 WG sadrži flazasulfuron koji ima:  
• najduže djelovanje na korove u zasadima  
• najširi spektar djelovanja u grupi rezidualnih (zemljišnih) herbicida  
• Sinergija sa glifosatom  
• Jednostavna upotreba  
Povoljne toksikološke i ekotoksikološke osobine:  
 CHIKARA 25 WG • Bezopasan za pčele  
 Temeljno. Dugotrajno. Efikasno. • Izvan grupe otrova  
• Povoljan u integralnoj proizvodnji bilja.  
KARENCA: 63 dana za vinovu lozu, 30 dana za maslinu i agrume.  
PAKOVANJE: 50g, 200g

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.