Insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem koji se koristi za suzbijanje jabukinog smotavca, minera okruglih i minera mramornih mina, krompirove zlatice, pamukove sovice, kukuruznog plamenca, grozdovog smotavca, malog kupusara, kupusovog moljca i breskvinog smotavca.

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Aktivna materija: hlorantraniliprol......................200 g/l

Način djelovanja:

Coragen 20 SC je insekticid nove generacije pomoću kog se mogu kontrolisati svi ekonomski značajni pripadnici reda Lepidoptera kao i pripadnici mnogih drugih vrsta insekata. Ovaj novi insekticid djeluje kontaktno i digestivno.
Preparat Coragen 20 SC ima novi mehanizam djelovanja na štetne insekte, dok je sa druge strane selektivan prema korisnim insektima i oprašivačima. Istraživanja su pokazala da Coragen 20 SC nije štetan za sisare, ptice, pčele i kišne gliste, te zbog toga predstavlja novi standard u kontroli insekata. Izuzetna ekološka svojstva, niska toksičnost i male doze primjene čine Coragen 20 SC insekticidom izbora za proizvođače i životnu sredinu.

Primjena:

Jabuka

Jabukin smotavac (Cydia pomonella), može da se primijeni na sve generacije smotavca, za vrijeme polaganja jaja, prije piljenja larvi i na početku piljenja gusjenica.

Miner okruglih mina (Leucoptera scitella) i miner mramornih mina (Phyllonorychter blancardella), tretiranje obaviti u precvjetavanju . Ukoliko je izvršeno tretiranje proti v jabukinog smotavca, može se očekivati da preparat djeluje i na prisutnu populaciju minera.

Za suzbijanje smotavca i minera preparat primijeniti u koncentraciji 0,016 – 0,02 % (1,6-2,0 ml u 10 l vode), prskanjem i orošavanjem. Utrošak vode 600 – 1000 l/ha (6-10 l/100 m²). Može se primijeniti 1 – 2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana.

Vinova loza

- Za suzbijanje grozdovog smotavca (Lobesia botrana), tretiranje u vrijeme polaganja jaja a prije piljenja larvi u koncentraciji od 0,015 – 0,018 % (1,5 – 1,8 ml u 10 l vode). Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l/100m²). Može se primijeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana.

Krompir

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), primijeniti u količini 50-60 ml/ha, na početku piljenja larvi do pojave prvih larvi L3. Ako se upotrijebi viša doza (60 ml/ha), pri jačem napadu, može se očekivati duže rezidualno djelovanje 21 dan.

Paradajz

Tuta absoluta

- Za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera), tretiranje obaviti u periodu piljenja jaja odnosno prilikom masovnog leta i nakon toga u intervalu 7-10-14 dana, u količini 0,14-0,2 l/ha, prskanjem i orošavanjem. Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Kukuruz

- U sjemenskom i kukuruzu šećercu za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera), ikukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), u količini od 0,1-0,15 l/ha, za vrijeme polaganja jaja, prije piljenja larvi i na početku piljenja gusjenica, uz utrošak vode od 200-400 l/ha za folijarni tretman ili 70 l/ha vode uz dodatak okvašivača Trend 90 za avio tretman.

Kupus

- Za suzbijanje malog kupusara (Pieris rapae) i kupusovog moljca (Plutella xylostella) u količini od 0,14-0,2 l/ha uz utrošak 200-400 l/ha vode, za vrijeme polaganja jaja a prije piljenja gusjenica.

Breskva

- Štetni organizmi: breskvin smotavac (Cydia molesta), može da se primijeni u vrijeme piljenja larvi prve generacije smotavca a prije masovnog leta (let leptira pratiti pomoću feromonskih ili svjetlosnih klopki). Drugi tretman obaviti nakon 10-14 dana. Ukoliko je let prve generacije smotavca zanemarljiv, tretman se može obaviti za drugu generaciju na isti način. Za suzbijanje smotavaca preparat primijeniti u koncentraciji 0,016-0,02 % (1,6-2,0 ml u 10 l vode), prskanjem ili orošavanjem.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m²). Može se primijeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od 10-14 dana.

Tretman obaviti prije ubušenja larvi u lastare ili plodove a do 14 dana pred berbu.

Prednosti preparata Coragen 20 SC:

Superiorna zaštita usjeva

- brzo djelovanje

- zaustavlja ishranu štetnih insekata odmah nakon primjene

- dugotrajna zaštita usjeva

- bezbijedan po usjev, izuzetno efikasan u malim količinama primjene

Izuzetne ekološke osobine

- kratka karenca

- povoljan toksikološki i ekotoksikološki profil

Kompati bilnost integralnim programima zaštite

- može se miješati sa drugim preparatima

- novi mehanizam djelovanja

- selektivan prema predatorskim insektima i oprašivačima

Dugotrajna zaštita usjeva – Coragen 20 SC se brzo usvaja u tkivo lista, gdje je zaštićen od spiranja a istovremeno je prisutan i vrši zaštitu lista od insekata koji se hrane na njegovoj površini. Ova translaminarna aktivnost, otpornost na spiranje kišom, snažno insekticidno djelovanje i otpornost na fotorazgradnju, osnove su dugotrajne zaštite usjeva koju obezbjeđuje preparat Coragen 20 SC.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku jedne godine: 2 puta, krompir 3 puta

Karenca: jabučasto voće, breskva, krompir, kukuruz šećerac: 14 dana, vinova loza: 28 dana, kupus: 7 dana, paradajz: 1 dan.

 


Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu i načinu primjene koje se nalazi u sastavu pakovanja.

Partner logo